Den eksistentielle terapi.

 

Den eksistentielle samtale er i den helt korte og praktiske version kendetegnet ved, at jeg som terapeut tager udgangspunkt i klientens situation, sådan som han selv oplever den. Efterhånden som jeg begynder at forstå denne, bestræber jeg mig på at få etableret det, jeg kalder en ligeværdig dialog.

 

Det betyder, at samtidigt med at jeg som psykolog gør brug af den viden og erfaring om menneskelivet generelt, som jeg har tilegnet mig gennem mine mange år i stolen, så ved jeg, at det er er klienten selv, der konkret kender sit eget liv - inklusiv de tanker, følelser og værdier, han forstår det ud fra. Også selvom de måske i den aktuelle situation er lidt uklare og rodede.

 

Det er i udvekslingen mellem disse to i princippet ligeværdige perspektiver - klientens og terapeutens - at samtalen og med den den terapeutiske proces udvikler sig. Det svarer til den måde, vi generelt lærer os selv at kende på: Gennem det vi selv mærker og erfarer indefra og gennem de reaktioner vi får fra vores omgivelser. Terapeutens opgave er her at fungere som det, man kalder en signifikant positiv anden.

 

I praksis betyder det, at klienten får lejlighed til at finde sin egen vej gennem vanskelighederne, samtidigt med at han kan drage nytte af samspillet med en kompetent fagperson.

Startside

 

 

Baggrund og

erfaring

 

 

Den

eksistentielle

terapi

 

 

Terapi og

supervision

 

 

Bøger og
artikler