Den eksistentielle terapi.

Den eksistentielle samtale er i den helt korte og praktiske version kendetegnet  ved,  at jeg som terapeut  tager udgangspunkt i klientens situation, sådan som han selv oplever den.
Efterhånden som jeg begynder at forstå denne bestræber jeg mig på at få etableret en ligeværdig dialog.

Det betyder, at selvom jeg som psykolog naturligvis har en viden og erfaring om menneskelivet generelt og om, hvordan tingene ofte hænger sammen, så er det er klienten selv, der konkret kender sit eget liv - inklusiv de tanker, følelser og værdier han forstår det ud fra. Også selvom de måske i den aktuelle situation er lidt uklare og rodede.

Det er i den respektfulde udveksling mellem disse to perspektiver (klientens og terapeutens), at samtalen og med den terapien udvikler sig. Det betyder at klienten får lejlighed til at finde sin egen vej gennem vanskelighederne, samtidigt med at han kan drage nytte af samspillet med en kompetent fagperson.

For nærmere uddybning, se litteraturlisten.