Terapi og supervision.


En terapi samtale varer 50 min. og koster 900 kr. -
dog 800 kr. for selvbetalere.


Par samtaler koster 950 kr. for 50 min.
dog 850 kr. for selvbetalere.
Det anbefales at der afsættes 75 min. pr. gang.


Ingen aftale med sygesikringen.


En supervisions samtale varer 50 min. og koster 900 kr.
Supervision af gruppe 1000 kr.