Bøger og artikler.

Bøger:

"Bevidsthed og virkelighed
  - et personligt bud på en fænomenologisk psykologi"
    Afsluttet 2016.
    Klik her

"Den ligeværdige dialog
     - psykoterapi på et eksistensfilosofisk grundlag."
     Dansk psykologisk Forlag 2009.
     Klik her

"Eksistentiel terapi og meditation."
     Klitrose 1998.

Artikler:

"Den forsvundne mand - om køn, dialog og ligeværd"
     Kronik i Politiken den 1/11-2009
     Klik her

  "Spirituel indsigt og filosofi
     - buddhistisk filosofi fra Upanishaderne til Nagarjuna,
     set i et vestligt eksistensfilosofisk perspektiv."
     Buddhistisk Forum 2007 nr. 1.

"Buddhisme og eksistensfilosofi"
     Buddhistisk Forum 2005 nr. 1.

"Eksistensens kropslighed"
     Psykologisk Set 2004 nr. 56.

"Eksistentiel terapi - krop og følelse I - III"
     Psykologisk Set 2002 nr. 45-47.

"Mennesket set indefra - om eksistentiel terapi, dens grundlag og praksis."
     Psykolog Nyt 1999 nr. 5.

"Psykologi og sundhedssystem - hvad er eksistentiel psykologi?
    og hvad har den at byde på i systemer, der er vant til at kvantificere?"
     Psykolog Nyt 1998.

"Psykologiske aspekter ved post-polio"
     Brugerrapport om PTU`s post-polio undersøgelse, PTU 1993.

"Psykologisk smertebehandling af klienter med svært  motorisk handicap"
     Rapport, PTU 1991.

"Meditation og Psykoterapi"
     Psykolog Nyt 1988.

"Krisearbejde med kræftpatienter"
     Psykolog Nyt 1984.

"Stress, afspænding, meditation og kræft"
     Kræftens Bekæmpelse 1982.